Wizyta przedstawicielek szkoły Altaviana

W dniach 5 i 6 czerwca 2017 miały miejsce spotkania w ramach wizyty studyjnej partnera zagranicznego – szkoły Altaviana z Walencji. Pierwszego dnia spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego na ul. Miechowity 6, a drugiego – w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 na Os. Złotej Jesieni 16.

Naszymi gośćmi były panie: Fatima Ribelles Segura – wicedyrektor szkoły do spraw kształcenia oraz Maria José Molina Mestre – pedagog i psycholog, osoby odpowiedzialne za tutoring oraz rozwój kluczowych kompetencji.

W spotkaniach uczestniczyli ponadto przedstawiciele partnerów projektu – Fundacji PROAKTYWNI, Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1, Grodzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Omówiono założenia modelu tutoringu i przewidywany sposób jego wdrożenia, jak również listę kluczowych kompetencji i wartości, która powstała w oparciu o raport na temat potrzeb pracodawców i rynku pracy dla zawodów kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych.