Współpraca pomiędzy pracodawcami, szkołami oraz publicznymi służbami zatrudnienia

6 kwietnia 2017 na zaproszenie Pana Adama Rajpolda, Prezesa Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium uczestniczyliśmy w spotkaniu z pracodawcami związanymi z hotelarstwem i gastronomią. Dało nam ono możliwość przedstawienia rozwiązań opracowywanych w projekcie i wysłuchania opinii przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Doświadczenia ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi przedstawiła Pani Anna Łuszczek reprezentująca Krakowską Kongregację Kupiecką. Dzięki uczestnictwu Pani Doroty Niemiec, Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Pana Waldemara Jakubasa, Wicedyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie spotkanie stanowiło również okazję do ciekawej dyskusji między przedsiębiorcami, szkołami a przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia.