Od 24 października 2017 r. ruszyła seria szkoleń dla osób, który są odpowiedzialne za współpracę z pracodawcami. Kluczową kwestią zaadoptowanego z Hiszpanii modelu jest zindywidualizowanie podejścia do ucznia, które pozwoli na rozwój kluczowych kompetencji i wartości poszukiwanych na rynku pracy. Współprac z odpowiednimi pracodwcami ma więc znaczenie fundamentalne dla wykształcenia tych kompetencji i wartości. Szkolenie pozwala również na wymianę doświadczeń między szkołami oraz przedstawienie dobrych praktyk, które sprawdzały się w dotychczasowej pracy z pracodawcami.