WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU