W dniach 06.05.2019 – 09.05.2019 zostały zorganizowane warsztaty „Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku” w których wzięli udział uczestnicy III edycji projektu. W czasie zajęć mogli doskonalić swoje umiejętności z zakresu:

  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),
  • Nowoczesnych sposobów autoprezentacji,
  • Analizy potencjału – predyspozycji i preferencji zawodowych,
  • Sposoby poruszania się po rynku pracy,
  • Savoir vivre w czasie rozmowy rekrutacyjnej.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu doradcy zawodowego oraz stylisty przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.