W dniach 28.01.2019 – 31.01.2019 Uczestnicy II edycji projektu pn. „P jak Pracuj!” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku”

Celem czterodniowych warsztatów było nabycie kompetencji w zakresie:

  • Autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Sporządzania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny),
  • Sposobów poszukiwania pracy.

Uczestnicy pracowali przy wsparciu psychologa- doradcy zawodowego oraz stylisty przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.