Uczestnicy I edycji projektu „Młodzi pro aktywni” wzięli udział w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Warsztatach Kompetencji Pracowniczych. Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy zgłębili wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności przydatne w procesie wkraczania na rynek pracy. Osoby biorące udział w warsztatach zdobyły umiejętność samodzielnego i świadomego przygotowania dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do poszczególnych ofert pracy, poznały różnorodne metody rekrutacji stosowane przez pracodawców na dzisiejszym rynku pracy a także poznały podstawowe przepisy z zakresu kodeksu pracy.

Warsztaty Kompetencji Pracowniczych pomogły uczestnikom odkryć w sobie potencjał i umiejętnie wykorzystać go w pracy zawodowej. Dzięki warsztatom uczestnicy zrozumieli, że zasoby własne jakimi dysponują są głównym punktem w tworzeniu swojej kariery zawodowej.