Uczestnicy w ramach ostatniej, XII edycji projektu „Wyjdź na plus” w dniach 26.05.2020 – 29.05.2020 wzięli udział w warsztatach Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku.

Celem warsztatów było wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat pozytywnego myślenia, podnoszenia własnej samooceny, wiary w siebie  a także pokonywania psychospołecznych barier i ograniczeń.