Uczestnicy projektu „Wyjdź na Plus” wzięli udział w pierwszej części Warsztatów Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku, które  odbyły się 05.02.2018r.

Celem warsztatów jest nabycie przez Uczestników umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku racy: pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzenia rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji oraz rozbudzenie aktywności i samodzielności.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego przygotowania CV i dostosowania go do oferty pracy, na którą chcieliby aplikować. Poznają także różne metody rekrutacji stosowane przez pracodawców na dzisiejszym rynku pracy oraz podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy.