Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz VII i ostatni zorganizowała Warsztaty Poszukiwania Pracy oraz Warsztaty Kompetencji Pracowniczych w ramach realizowanego projektu.

Głównym celem warsztatów było, aby uczestnicy nabyli wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz skutecznego poruszania się po rynku pracy.

Podczas warsztatów Poszukiwania Pracy Uczestnicy nabyli umiejętności samodzielnego, profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i dostosowania ich do ofert pracy. Poznali również wiedze i umiejętności w zakresie technik autoprezentacji niezbędnych w procesie rekrutacji, a także podstawowe przepisy z zakresu prawa.

Podczas warsztatów Kompetencji Pracowniczych Uczestnicy nauczyli się w jaki sposób wiedza na temat własnych umiejętności pozwala nam budować swoją ścieżkę kariery i jak najlepiej wykorzystywać swoje mocne strony. W ramach samego procesu rekrutacji, kompetencje zawodowe i umiejętność ich rozpoznania pozwalają lepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wyszczególnienie własnych kompetencji i umiejętne przekazanie tej wiedzy pracodawcy sprawia, że stajemy się w jego oczach bardziej atrakcyjnym kandydatem.