Uczestnicy IV edycji uzupełniającej projektu „Młodzi proaktywni” rozpoczęli właśnie warsztaty Kompetencji Pracowniczych oraz Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, które już po raz czwarty nasza Fundacja zorganizowała na terenie Tarnowa. Warsztaty odbywają się w dwóch grupach. Są to jedne z liczniejszych grup na przestrzeni całego projektu a kontakty między Uczestnikami oparte są na podobnych zainteresowaniach oraz orientacjach zawodowych, dzięki czemu łatwiej nawiązali oni ze sobą dobry kontakt.

Głównym celem Warsztatów Kompetencji Pracowniczych jest rozwój osobisty uczestników projektu poprzez aktywizacje społeczną, umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie kompetencji społecznych oraz doskonalenie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców umiejętności interpersonalnych. Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych prezentują wyższy poziom zdolności adaptacyjnych dzięki czemu są dobrymi pracownikami i osiągają wyższe cele zawodowe.

Podczas Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie technik autoprezentacji niezbędnych w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Uczestnicy nauczą się rozpoznawania własnych umiejętności zawodowych, będą mieli możliwość poddania analizie własne sukcesy i porażki zawodowe a przede wszystkim dzięki warsztatom zapoznają się z zasadami profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i efektywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.