W dniach 22-26.05.2022 r. odbyła się  wizyta studyjna partnerów projektu „We create the future together”. Dzięki gościnności i świetnej organizacji Centro de Formación Profesional Altaviana udało się poznać stosowane przez partnera metody zindywidualizowanej pracy z młodzieżą, w szczególności z młodzieżą o mniejszych szansach. Szczegółowo omówiono model tutoringu, budowania kluczowych kompetencji u uczniów.