W terminie od 26.06.2022 r.  do 30.06.2022 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Energetycznych nr 9 w Krakowie oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI gościli u partnera ponadnarodowego Centro de Formacion Profesional Xabec w ramach wizyty studyjnej

Wizyta była częścią działań, jakie są realizowane w ramach projektu pn. „Metody wsparcia młodych w osiąganiu celów zawodowych” i mają na celu  wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie organizowania praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami, a także metod kształcenia umiejętności zawodowych przy uwzględnieniu potrzeb uczniów o mniejszych szansach.