Zakończył się pierwszy nabór do I edycji projektu „Wyjdź na Plus” .

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową z nr formularzy zgłoszeniowych osób wg punktów preferencyjnych.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Wstępna lista rankingowa – I edycja