Zakończył się drugi nabór do projektu „Młodzi proaktywni” z obszaru Małopolski Zachodniej.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Zachodnia zostało zakwalifikowanych wstępnie 18 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Zachodnia – II edycja