Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VI edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 20 osób – 10 z obszarów miejskich oraz 10 z obszarów wiejskich.

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia