Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Młodzi proaktywni” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu z obszaru Małopolska Wschodnia zostało dotychczas wstępnie zakwalifikowane 21 osób – 7 z obszarów miejskich oraz 14 z obszarów wiejskich.

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie Małopolska Wschodnia

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie Małopolska Wschodnia