Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach I edycji projektu „P jak PRACUJ!”.
Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikowało się 9 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Wstępna lista rankingowa do projektu

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

II wstępna lista rankingowa do projektu do projektu

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu