Poniżej zamieszczamy listę osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II”, Edycja V, wg łącznej liczby punktów preferencyjnych, punktów za rozmowę rekrutacyjną oraz punktów za warsztaty kulinarne.

Wszyscy kandydaci zostali powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu V edycja