W związku z rezygnacją udziału w projekcie jednego z uczestników, poniżej publikujemy aktualizację listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji projektu „Wyjdź na Plus”.

Lista rankingowa II edycja – aktualizacja