Z powodu rezygnacji uczestnictwa w projekcie jednego z kandydatów poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do IV edycji projektu „Proaktywni na plus”.

aktualna lista rankingowa_IV edycja