Napisałeś CV i list motywacyjny i chcesz je wysłać do pracodawcy? Nie zapomnij o jednej ważnej rzeczy czyli o klauzuli! Jeżeli w swoich dokumentach aplikacyjnych nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, twoja aplikacja nie będzie mogła być brana pod uwagę

Od 2018 roku po wejściu nowych przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), również zmianie uległa klauzula zamieszczana w dokumentach aplikacyjnych.

Nowa klauzula w pełnym brzmieniu, prezentuje się następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nie ma natomiast wymogu powoływania się na konkretną ustawę. Wystarczy po prostu wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przed daną firmę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAZWA FIRMY dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Wyrażając zgodę na potrzeby procesu rekrutacji, zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych tylko w tej konkretnej rekrutacji, co oznacza że Twoja kandydatura nie może być rozpatrywana w kolejnych rekrutacjach. Dlatego jeśli chcesz aby Twoja aplikacja była brana pod uwagę również w przyszłych rekrutacjach lub na inne stanowiska, musisz o tym poinformować w klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Czytając ogłoszenie, zwróć uwagę czy pracodawca wymaga zamieszczenia klauzuli w innym brzmieniu. Jeśli o to poprosi, zamieść zgodę w takiej formie, jakiej oczekuje.

Jeśli składasz dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej, nie zapomnij własnoręcznie się pod nią podpisać 🙂