Trwają badania nad oceną wiedzy partnerów projektu pn. We create the future together w zakresie zindywidualizowanej pracy z uczniami oraz pracy z osobami o mniejszych szansach oraz diagnoza ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie.

Badania są prowadzone wśród pracowników partnerów projektu oraz wśród uczniów.

Wyniki pozwolą na przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w zakresie zindywidualizowanej pracy z młodzieżą.