Znajomość obsługi komputerowa i podstawowych programów, zwłaszcza pakietu Microsoft Office jest  obecnie umiejętnością wymaganą praktycznie na każdym biurowym stanowisku. Wiele osób decyduje się na formalne udokumentowanie swoich umiejętności podczas egzaminu ECDL. Czym jest certyfikat ECDL Base i jak można go zdobyć?

Certyfikat ECDL Base jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin z czterech modułów:

Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z komputerów, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych takie, jak:

 • Znajomość kluczowych zagadnień związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK), komputerami, urządzeniami i oprogramowaniem
 • Umiejętność uruchamiania i wyłączania komputera
 • Efektywną pracę na komputerze przy użyciu ikon i okien
 • Umiejętność dostosowania głównych ustawień systemu operacyjnego i korzystania z wbudowanej pomocy
 • Umiejętność tworzenia i wydruku prostych dokumentów
 • Stosowanie głównych zasad zarządzania plikami oraz efektywną organizację pracy na plikach i folderach
 • Znajomość zasad przechowywania danych i umiejętność korzystania z oprogramowania narzędziowego w celu kompresji i dekompresji danych
 • Rozumienie założeń sieci komputerowych, umiejętność łączenia się z siecią oraz korzystania z różnych opcji połączeń
 • Rozumienie potrzeby ochrony danych i ochrony urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem oraz konieczności tworzenia kopii zapasowej danych
 • Znajomość zasad poprawnego zachowania w odniesieniu do ochrony przyrody oraz zdrowia.

Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci

Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem stron, efektywnym wyszukiwaniem informacji, komunikacją online i pocztą elektroniczną takie, jak:

 • Znajomość zasad korzystania z Internetu oraz zasad bezpieczeństwa w sieci
 • Umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej oraz personalizacji jej ustawień z wykorzystaniem różnych funkcji
 • Zdolność efektywnego przeszukiwania Internetu i krytycznej oceny wiarygodności pozyskanych informacji
 • Znajomość kluczowych zagadnień praw autorskich oraz zasad ich ochrony
 • Znajomość zasad działania społeczności internetowych, komunikacji online oraz poczty elektronicznej
 • Umiejętność wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz zarządzania ustawieniami poczty
 • Umiejętność właściwego organizowania skrzynki pocztowej i wyszukiwania wiadomości oraz korzystania z kalendarzy online.

Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania. Umożliwia opanowanie umiejętności niezbędnych do tworzenia listów, pism i innych podstawowych dokumentów koniecznych w życiu codziennym. Obejmuje on następujące kompetencje:

 • Umiejętność pracy z dokumentami i zapisywanie ich w różnych formatach
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy
 • Umiejętność tworzenia i edycji niewielkich dokumentów tekstowych, przygotowanie ich do współdzielenia i wysyłania
 • Wstawianie tabel, zdjęć i innych obiektów do dokumentu
 • Przygotowanie dokumentu do korespondencji seryjnej
 • Dopasowanie ustawień strony
 • Sprawdzanie i poprawianie błędów w pisowni.

Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne

Moduł ten pozwala wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń:

 • Umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi i zapisywanie ich w różnych formatach
 • Korzystanie z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy
 • Wstawianie danych do komórek, tworzenie list różnymi metodami
 • Wybieranie, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie danych
 • Tworzenie formuł matematycznych i korzystanie ze standardowych funkcji wbudowanych w aplikację rozpoznawanie błędów w formułach
 • Formatowanie liczb i tekstu w arkuszach
 • Wybieranie, tworzenie i formatowanie wykresów będących ilustracją informacji liczbowych w arkuszu
 • Dostosowywanie ustawień strony
 • Sprawdzanie i poprawa błędów przed finalnym wydrukiem arkusza.

Jak zdobyć certyfikat?

Aby przygotować się do egzaminu możesz odbyć szkolenie przygotowujące do egzaminu. Wówczas instytucja prowadząca szkolenie zajmie się organizacją egzaminu. Możesz również samodzielnie przystąpić do egzaminu. Aby ustalić jego termin należy najpierw założyć konto w systemie eECDL.pl pod adresem https://eecdl.pl/system/logowanie.php i następnie ustalić termin. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie  www.ecdl.pl