Nauczyciele uczestniczący w projekcie poszerzali swoją wiedzę w czasie specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu carvingu.