W terminie 19.11.2018 – 4.12.2018 odbyły się szkolenia dla nowych tutorów uczestniczących w etapie wdrażania w szkołach partnerskich. W czasie szkoleń tutorzy bazowali na doświadczeniach tutorów  zdobytych w fazie testowania. Tutorzy omówili najczęstsze problemy i metody pracy z uczniem. W czasie szkolenia pracowano nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych związanych z prowadzeniem indywidualnych spotkań, inteligencją emocjonalną Tutorów oraz technikami kreowania pomysłów.