Kolejne wyróżnienie, z którego Fundacja PROAKTYWNI  może być dumna! A mianowicie zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na międzynarodową konferencję JUVENTUS – Move. Change.Work. Strengthening Social Europe through Mobility for NEETs” zorganizowaną w Brukseli przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec.

6 lutego 2019 r. dwóch  uczestników projektu – Pani Donata Grzywa i Pan Szymon Łukasik, w towarzystwie Mentora projektu „Gotuj po hiszpańsku II” Pana Waldemara Wnęka, opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w projekcie i pobytem w Hiszpanii.  W spotkaniu wzięli udział także uczestnicy innych projektów mobilnościowych z Niemiec, Szwecji, Słowenii i Katalonii. Wśród zaproszonych ponad 100 gości byli m.in.  posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Spotkanie dotyczyło przyszłości programów mobilności ponadnarodowej skierowanych do młodych ludzi pozostających poza sferą edukacji i zatrudnienia, które  obecnie realizowane są  przez 9 regionów i  państw członkowskich Unii Europejskiej m.in. Polskę. Programy mobilności ponadnarodowej, koordynowane przez europejską sieć edukacyjna TLN Mobility oparte są na doświadczeniach programu IDA (Integracja poprzez Wymianę), który z powodzeniem był realizowany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Niemiec w latach 2007-2013.

Wypowiedzi uczestników konferencji  potwierdzają sukces projektów mobilnościowych oraz ich ogromny wpływ na rozwój osobisty i zawodowy.  Jak wspominają uczestnicy projektu „Gotuj po hiszpańsku II”  udział w projekcie daje możliwość zdobycia  w dość krótkim czasie wielu umiejętności – kulinarnych, społecznych oraz językowych.  Udział w mobilności motywuje do zmiany, inspiruje. Uczestnicy projektu Gotuj  po hiszpańsku II”  mają możliwość odbycia stażu w restauracjach dobranych do ich potrzeb i umiejętności, nawet w restauracjach z gwiazdką Michelin.  Staż zagraniczny  jest doświadczeniem cenionym przez pracodawców, o tym też Pani Donata i Pan Szymon wspomnieli podczas konferencji. Umiejętności takie jak obróbka świeżych owoców morza, znajomość nowych przepisów to atut którym mogli pochwalić się na rozmowie o pracę.

Pani Donata po powrocie z Hiszpanii rozpoczęła pracę w restauracji Cheder w Krakowie jako zastępca szefa kuchni. Pan Szymon po powrocie z Hiszpanii podjął pracę  jako szef kuchni w restauracji 3-gwiazkowego Hotelu Dąbrowski w Oświęcimiu.  Obecnie pracuje jako kucharz  w restauracji Food & Ball   należącej do Arkadiusza Milika – reprezentanta Polski w piłce nożnej.

Takich pozytywnych historii jest wiele. Cieszymy się, że udział w projekcie przynosi niespodziewane momenty i rewolucje w życiu naszych uczestników.