Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach trzeciego naboru do projektu „Proaktywni z POWER-em!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do III edycji projektu zakwalifikowało się 9 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa III edycja