Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach czwartego naboru do projektu „Proaktywni z POWER-em!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do IV edycji projektu zakwalifikowało się 6 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa IV edycja