Pojawienie się na świecie dziecka to wielka zmiana dla całej rodziny, a dla niektórych prawdziwa
rewolucja. Zmieniają się priorytety życiowe, obowiązki, relacje w rodzinie, przewartościowaniu ulega
wiele spraw. To jak długo kobieta pozostaje z dzieckiem w domu to bardzo indywidualny wybór.
Jednak zawsze nadchodzi moment, w którym trzeba podjąć decyzję dotyczącą swojej aktywności
zawodowej, powrotu do pracy. Część matek wraca do pracy zaraz po urlopie macierzyńskim, część po
urlopie wychowawczym, część kobiet nie ma do czego wracać, więc będzie musiała na nowo szukać
zatrudnienia.
Projekt pn. „Proaktywni z POWER-em! jest doskonałą możliwością i stanowi wsparcie dla rodziców
chcących powrócić na rynek pracy.