Często coach jest mylony z mówcą motywacyjnym, który usiłuje Ci wpoić, że wszystko możesz osiągnąć. Czy rzeczywiście coaching na tym polega? O tym, czym jest coaching i jak wygląda sesja coachingowa dowiesz się w niniejszym artykule.

Czym jest coaching?

Coaching polega na wytyczaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, pomaga w wyznaczaniu celów oraz planowaniu strategii jego realizacji. Coaching przebiega przeważnie podczas rozmowy indywidualnej z klientem. Coaching nie jest psychoterapią ani szkoleniem. Coach również nie jest również doradcą. Nie podaje gotowych rozwiązań, tylko za pomocą pytań lub ćwiczeń wspiera w dążeniu do wyznaczonego celu.

Jak wygląda spotkanie a coachem?

Na pierwszym spotkaniu coach przedstawia, jak wygląda proces coachingu oraz wspólnie z klientem ustala jak będą wyglądać kolejne sesje. Czasem coach może podpisać z Tobą kontrakt, w którym będą zawarte szczegóły współpracy takie jak długość spotkań, zasady coachingu itp. Po ustaleniu zasad współpracy, coach przechodzi do wytyczenia celu nad którym chcesz pracować. Cel wyznaczasz sobie samodzielnie. Jeżeli masz z tym trudności, coach za pomocą pytań, pomoże Ci go doprecyzować. Na kolejnym etapie klient poszukuje zasobów, które pomogą mu w osiągnięciu wyznaczonego celu. Podczas sesji coach zadaje pytania lub proponuje ćwiczenia dzięki którym klient odrywa swoje własne zasoby.

Dla kogo jest przeznaczony coaching?

Z coachingu może skorzystać każdy, kto potrzebuje wsparcia w wyznaczeniu celu oraz określeniu planu jego realizacji. Cele mogą być różnorakie: osobiste lub zawodowe. To nad jakim celem pracujesz podczas sesji zależy od Ciebie.