Znajdź z nami wymarzoną pracę!

JESTEŚ OSOBĄ BEZ ZATRUDNIENIA W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ?
Zwiększ swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe!
Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus” !

Ruszył nabór do III edycji projektu, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy.

 • Jeżeli masz 30 lat i więcej
 • mieszkasz w Tarnowie lub na terenie powiatu tarnowskiego
 • jesteś osobą pozostającą bez pracy

lub jesteś:

 • osobą powyżej 50 roku życia
 • osobą długotrwale bezrobotną
 • osobą z niepełnosprawnością
 • osobą o niskich kwalifikacjach
 • kobietą
 • mężczyzną w wieku 30-49 lat
  zgłoś się już dzisiaj do projektu!

Zgłoszenia przyjmujemy od 7.01.2019 do 18.01.2019 w godzinach 9-16

W ramach projektu oferujemy:

 1. PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
 2. Stypendium stażowe – 1017 zł miesięcznie
 3. Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
 4. Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 5. Indywidualne doradztwo zawodowe
 6. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych
 7. Poczęstunek podczas zajęć

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199, 579 517 630,
e- mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie przy ul. Krakowskej 11A (budynek KRAKUS, 3 piętro)