NIE MASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ ? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”.

Na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego  rusza nabór do czwartej edycji projektu „Proaktywni na plus”.
Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 11a.

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać  z:

  • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
  • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
  • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
  • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus.

Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.