W dniu 16.01.2019 r. zakończyliśmy rozmów rekrutacyjne do II edycji projektu „ P jak PRACUJ”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Ostateczna list osób zakwalifikowanych do projektu