Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach drugiego naboru do projektu „Proaktywni na Plus”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowało się 9 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – II edycja