Zakończyliśmy rozmowy rekrutacyjne do I edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowało się 6 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni  o wynikach rekrutacji.

Ostateczna lista rankingowa