Do swojego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Doradca zawodowy/Opiekun uczestnika/Specjalista ds. rynku pracy.

Zakres obowiązków:
– Tworzenie wraz z uczestnikiem projektu Indywidualnych Planów Działań (IPD)
Dobór szkoleń, miejsc stażowych zgodnych z IPD
Poszukiwanie wraz z uczestnikiem miejsc stażu/pracy
Prowadzenie warsztatów motywacyjno-aktywizacyjnych
Wsparcie uczestnika projektu w drodze do zatrudnienia – doradztwo indywidualne
Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
Przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w trudnych sytuacjach; rozwiązywanie problemów i motywowanie Uczestników Projektu na każdym etapie ich udziału w projekcie
Prowadzenie dokumentacji
Wymagania:
Kandydat powinien posiadać podstawy wiedzy z psychologii, socjologii oraz pedagogiki, szczególnie z zakresu pracy z ludźmi dorosłymi. Powinien także orientować się w problematyce rynku pracy, instytucjach rynku pracy, zjawisku bezrobocia/ bierności zawodowej i jego wpływie na psychikę ludzi. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego.
Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie zawodowym w okresie ostatnich 3 lat
Umiejętność stosowania różnorodnych metod pracy indywidualnej i grupowej z uczestnikami
Komunikatywność, empatia, odporność emocjonalna, wytrwałość, cierpliwość i odpowiedzialność
Wielozadaniowość i samodzielność w dążeniu do wyznaczonych celów
Bardzo dobra znajomość małopolskiego rynku pracy
Umiejętność pracy z dokumentami
Mile widziane:
– doświadczenie w pracy w projektach finansowanych ze środków UE
– dobra znajomość minimum jednego języka obcego
Oferujemy:
– Umowę zlecenie na początek współpracy
Pracę w przyjaznym zespole Fundacji odnoszącej sukcesy w realizacji wyznaczonych celów
 Możliwość współtworzenia ciekawych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, aktywizacyjnym i innowacyjno-badawczym w tym projektów o charakterze międzynarodowym- realizowanie własnych wizji i pomysłów
Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego
Istnieje możliwość podjęcia stałej współpracy przy realizacji projektów unijnych
Prosimy o przesłanie na e-mail rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl:
– CV
– informacji o swoich dotychczasowych sukcesach zawodowych
W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 579 517 630 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z kandydatami, którzy spełniają wymagania.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI działa w obszarze usług szkoleniowo – rozwojowych na terenie województwa małopolskiego. Specjalizujemy się w tworzeniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizowane przez nas projekty są wskazywane jako przykłady dobrych praktyk przez Instytucje Wdrażające środki Unii Europejskiej.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.