Szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego zwłaszcza dla osób młodych choć nie tylko jest odbycie praktyki lub stażu. Czym się różni praktyka od stażu? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Praktyka czyli praktyczne wprowadzenie do zawodu

Praktyka ma na celu wprowadzenie do zawodu. W praktyce uczestniczą zazwyczaj uczniowie i studenci którzy są kierowani na praktyki przez szkołę lub uczelnię. Praktykant ma również możliwość odbycia praktyki u dowolnie wybranego przez siebie pracodawcy, który wyrazi na to zgodę. Firma przyjmująca praktykanta nie jest zobligowana, aby utworzyć mu miejsce pracy. Często firmy oferują również odbycie praktyk wakacyjnych. Jest to alternatywa adresowana przede wszystkim do osób młodych, które chcą zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Praktykant nie otrzymuje wynagrodzenia, jednak dostaje coś równie cennego, przygotowanie do zawodu oraz możliwość zdobycia nowych umiejętności.

Staż

Staż często jest traktowany jako synonim praktyki jednak są między tymi dwoma formami zdobycia doświadczenia różnice. Aby rozpocząć staż często należy wziąć udział w procesie rekrutacji. Pracodawca przyjmujący stażystę jest zobligowany do zorganizowania mu miejsca pracy, a stażysta otrzymuje określony zakres obowiązków. Z reguły stażysta pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy.  Istnieje możliwość zorganizowania stażu za pośrednictwem urzędu pracy lub innych instytucji czy fundacji, takich jak na przykład Fundacja Proaktywni. Wówczas stażysta otrzymuje wynagrodzenie, które jest finansowane ze środków unijnych. Staż może średnio trwać od trzech do sześciu miesięcy. Podobnie jak w przypadku praktyki z możliwości odbycia stażu korzystają zazwyczaj osoby młode które już zakończyły edukację i chcą rozpocząć swoją pierwszą pracę na pełnym etacie. Jednak niekoniecznie muszą to być absolwenci. Często z możliwości odbycia stażu korzystają osoby, które dawno zakończyły swoją edukację, ale z jakiegoś powodu nie miały możliwości zdobyć doświadczenia zawodowego lub posiadają długą przerwę w zatrudnieniu. Mogą to być na przykład matki powracające na rynek pracy lub też osoby które wróciły zza granicy. Ponadto staż jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą się przebranżowić.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o możliwości odbycia stażu zapraszamy do odwiedzenia zakładki rekrutacja lub o kontakt telefoniczny 🙂