Komisja Europejska szacuje, że w 2020 roku w Polsce będzie brakować od 30 do 50 tys. programistów. Biorąc pod uwagę rozwój nowoczesnych technologii jest to bez wątpienia zawód przyszłości.

Czym zajmuje się programista?

Programista tworzy programy, aplikacje i strony internetowe przy użyciu specjalnych języków programowania (na przykład Java, Python, C, C++, SQL, C# ). Praca programisty polega również na przygotowywaniu projektów kodów, ich realizacji, testowaniu, a także wprowadzaniu do użytku i utrzymaniu.

Jak zostać programistą?

Aby zostać programistą nie trzeba mieć ukończonych studiów informatycznych, choć są one mile widziane przez pracodawców. Na tym stanowisku ważne są przede wszystkim umiejętności. Posiąść wiedzę i umiejętności na temat programowania można podczas kursów. Programista powinien cechować się analitycznym myśleniem, dobrą znajomością matematyki oraz języka angielskiego.

Możliwości rozwoju

Można wyróżnić kilka stanowisk pracy w tym zawodzie:

  • programista baz danych
  • programista aplikacyjny
  • programista narzędziowy
  • programista aplikacji internetowych
  • programista systemów łączności komputerowej
  • tester aplikacji
  • projektant aplikacji
  • analityk aplikacji

Dodatkowo programista może zarządzać zespołem (Lider Zespołu Programistycznego,  Kierownik Działu Programowania) lub projektami (Lider Projektu, Kierownik Projektu, Project Manager).

Bez wątpienia zawód programisty jest zawodem przyszłości. Nie każdy jednak może zostać programistą, ponieważ na tym stanowisku ważne jest analityczne myślenie. Programista, który dodatkowo posiada kompetencje interpersonalne może w przyszłości zarządzać zespołem.