Projekt Szansa UA- kurs języka polskiego – 60 godzin oraz warsztaty tematyczne dotyczące życia i pracy w Polsce