Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do I naboru trwa od 12.04.2021r. do 30.04.2021r.  w ramach projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”!

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu Fundacji:

Kraków, Plac gen. Władysława Sikorskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 200 21 77.

Punkt rekrutacyjno – informacyjny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Cybulskiego 9 w Krakowie.

Broszura informacyjna Kompetencje tworzą pszyszłość