Rusza nabór do III edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia

Udział w projekcie „Proaktywni z POWER-em” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 22 września 2020 r.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

 • PŁATNYCH STAŻY zawodowych
 • BEZPŁATNYCH szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników
 • Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 • Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu
 • Bonów szkoleniowych
 • Bonów na zatrudnienie
 • Bonów na zasiedlenie

Zgłoś się do nas jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,
 • Mieszkasz na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego,
 • Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:
  • zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)
  • jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy
  • jesteś osobą z niepełnosprawnościami
 • Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup:
  • jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo.

 

Punkt rekrutacyjno – informacyjny  dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Cybulskiego w Krakowie ( IA)