Jeśli chcesz skorzystać z:

 • Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
 • Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
 • Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
 • Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 • Indywidualnego doradztwa zawodowego

Zgłoś się do Nas jeżeli:

 • Jesteś osobą w wieku 30-64 lat,
 • Jesteś mieszkańcem Krakowa lub powiatu krakowskiego,
 • Nie pracujesz,oraz spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:
 • Masz ukończone 50 lat,
 • Jesteś osobą długotrwale bezrobotną (powyżej 12 miesięcy),
 • Osoba z niepełnosprawnościami,
 • Masz maksymalnie wykształcenie średnie,
 • Jesteś kobietą,
 • Jesteś mężczyzną w wieku 30-49 lat.

Udział w projekcie jest bezpłatny i stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane do połowy czerwca za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać osobiście: w Biurze Projektu Kraków, ul. Szlak 8a, telefonicznie: 12 200 21 77 , e-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl