Rusza nabór do I edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

  • PŁATNYCH STAŻY zawodowych
  • BEZPŁATNYCH szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników
  • Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku
  • Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu
  • Bonów szkoleniowych
  • Bonów na zatrudnienie
  • Bonów na zasiedlenie

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności  byłych uczestników/uczestniczki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 wRPO ( o ile wpisują się w grupy docelowe).

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 17.02.2020 r. – 06.03.2020 r.