Właśnie zakończyliśmy rekrutację do II edycji projektu. W chwili obecnej trwają rozmowy z psychologiem które wyłonią kolejną grupę osób z którymi będziemy współpracować w najbliższym czasie.

W dniach 14-19 marca rozpoczną się Warsztaty Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku dzięki którym uczestnicy naszego projektu nauczą się pokonywania barier zawodowych, kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzenia rozmów z pracodawcą, nauki efektywnego poszukiwania pracy, zmiany postaw wobec siebie i swojej sytuacji oraz rozbudzenie aktywności i samodzielności. Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną, m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form: ćwiczenie, case study, dyskusja, burza mózgów, gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach, ćwiczenia darmowe – odgrywanie ról, oraz praca własna.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy powinni potrafić samodzielnie przygotować cv i list motywacyjny dostosowane do oferty pracy, na którą chcieliby odpowiedzieć. Powinni także znać różne metody rekrutacji stosowane przez pracodawców na dzisiejszym rynku pracy.