Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz szansę na znalezienie z nami wymarzonego zajęcia. Rusza nabór do projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!  Rekrutację do projektu rozpoczynamy 27 grudnia 2017 r. i potrwa ona 3 tygodnie – liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział Uczestników w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich zainteresowań oraz predyspozycji.

Wszyscy uczestnicy projektu mają także gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, w tym branżowych. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz do miejsc stażowych.

Dla osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Natomiast wybrane szkolenie może zagwarantować podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poprawić sytuację na rynku pracy. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im, po zakończeniu stażu, możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/wyjdznaplus w zakładce ZGŁÓŚ SIĘ.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 143000451, 530 593 998, 579 517 630, e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w biurze projektu ul. Krakowska 11A, 3 piętro; 33-100 Tarnów.