Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz szansę na znalezienie z nami wymarzonego zajęcia. Rusza nabór do projektu „Proaktywni na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Rekrutację do projektu rozpoczynamy 27 sierpnia 2018 r. i potrwa ona 2 tygodnie, do 7 września 2018 r– liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział Uczestników w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich zainteresowań oraz predyspozycji.

Wszyscy uczestnicy projektu mają także gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, w tym branżowych. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz do miejsc stażowych.

Dla osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Natomiast wybrane szkolenie może zagwarantować podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poprawić sytuację  na rynku pracy. Zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im, po zakończeniu stażu, możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 143000451, 530 593 998, 579 517 630, e- mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w biurze projektu ul. Krakowska 11A, 3 piętro; 33-100 Tarnów.