Na przełomie czerwca i lipca nauczyciele  uczestniczący w projekcie pn. „Praktyczna szkoła zawodu” brali udział w szkoleniach doskonalących, mających na celu podniesienie ich wiedzy i umiejętności. Zajęcia dotyczyły indywidualizacji nauczania oraz technik motywowania uczniów do nauki i były elementem testowanego modelu doskonalenia nauczycieli zawodu.