Pierwszego kwietnia 2020r. wszedł w życie pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Tak zwana tarcza antykryzysowa ma na celu chronić nie tylko przedsiębiorców, ale również pracowników. Jeśli straciłeś pracę w związku z przestojem związanym z COVID-19 sprawdź czy możesz ubiegać się o świadczenie postojowe.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Jeśli Twój dochód wynosił mniej niż 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia),  to świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Komu przysługuje świadczenie?

  • Twój przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia (15 595, 74 zł).
  • W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
  • Podjąłeś zatrudnienie przed 1 lutym 2020r.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Jak złożyć wniosek?

  • Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C). Wniosek można pobrać ze strony ZUS.
  • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
  • Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
  • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.