Oferta skierowana jest do młodzieży w przedziale wiekowym 18-29 lat, która nie uczy się w trybie stacjonarnym i nie pracuje. Projekt ma uzupełniać lub podnosić kwalifikacje oraz pomóc w zdobyciu doświadczenia poprzez płatny staż. W ramach projektu przewidziano płatne staże zawodowe u pracodawcy, wsparcie z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Głównym założeniem organizatora jest żeby po projekcie pracodawca zatrudnił stażystę w swojej firmie. Ponadto w trakcie trwania projektu uczestnicy liczyć mogą na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, do miejsc stażowych czy finansowanie wymaganych badań lekarskich. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać swój akces za pośrednictwem strony internetowej:

http://mlodzipro.fundacjaproaktywni.pl

Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września.